Rovdjursutredning får stark kritik från flera håll

2:40 min

Frågan om hur många vargar som ska finnas i Sverige fortsätter att väcka debatt. Efter påtryckningar från EU-kommissionen slopar regeringen maxgränsen på 210 vargar, men frågan är var gränsen ska gå istället. Den utredning som i våras kom fram till att det behövs 450 vargar i Sverige får stark kritik, från såväl jägarhåll som miljöorganisationer.

Mikael Karlsson är ordförande för Naturskydsföreningen.

– Den internationella vetenskapliga panel som utredaren har tillsatt kommer ju fram till mycket högre siffror, så att siffran 450 saknar allt vetenskapligt stöd och utredaren har inte förklarat varifrån den beräkningen kommer.

Det var i våras som utredaren Lars-Erik Liljelund presenterade en första del av den så kallade rovdjursutredningen. Den gick ut på att det behövs 450 vargar i Sverige för att arten ska kunna leva vidare på ett bra sätt. Men Mikael Karlsson anser alltså att det snarare handlar om 700.

Världsnaturfonden håller med och ifrågasätter beräkningarna lika mycket i sitt remissvar, liksom Naturvårdsverket. Jordbruksverket efterfrågar mer kunskap om vargläget i Ryssland och Finland eftersom invandring därifrån är av avgörande betydelse för den svenska vargstammen. Helena Kättström är ansvarig för viltfrågor på Jordbruksverket.

– Den lilla populationen som vi har i Norge och Sverige är ju isolerad. Det enda tillskott den kan få är från den finsk-ryska populationen. Så det är ju helt avgörande att man kan förbättra den genetiska variationen med tillskott på det viset.

Även från jägarhåll är kritiken skarp. Såväl Jägarnas riksförbund som Svenska jägareförbundet anser att det inte finns någon anledning att ha 450 vargar. Dessutom dömer också de ut hur utredaren har kommit fram till den siffran. Torbjörn Lövbom är ansvarig för rovdjursfrågor på svenska jägareförbundet.

– Han har valt en modell när det gäller björn och en annan när det gäller varg, så vi har svårt att förstå hur han har tänkt i alla dess delar.

Samernas riksförbund förkastar hela delrapporten eftersom de sociala och ekonomiska aspekterna av vargstammens storlek inte har tagits med i beräkningarna, aspekter som kommer att vägas in i rovdjursutredningens slutrapport. Frågan är om det kommer att leda till ett slutgiltigt förslag om färre vargar än 450, som en del tror? 

Nej, säger Mikael Karlsson på Naturskyddsföreningen. EU:s naturskyddsregler tar inte någon större hänsyn till sociala och ekonomiska aspekter när det gäller hotade djurarter.

– Reglerna är väldigt strikta så länge vargen är så hotad som den är i dag, så att det har helt att göra med vargens utveckling och status i framtiden. Men en gynnsam bevarandestatus är det vi måste uppnå. Det kräver bättre genetik och fler vargar.