Könsskillnader i hjärtsjukvården kvarstår

1:24 min

En ny svensk studie visar att kvinnliga hjärtinfarktpatienter fortfarande behandlas sämre än manliga. Forskarna har jämfört behandlingen på 90-talet med den i mitten av 2000-talet och skillnaderna kvarstår, trots att behandlingen har blivit bättre.

Specialistläkaren Sofia Lawesson som är en av forskarna bakom studien är förvånad över resultatet.

– Det här har varit uppmärksammat under en tioårsperiod, vår hypotes var ju att könsskillnaderna skulle ha minskat under den här tidsperioden, säger hon.

Vid en allvarlig hjärtinfarkt har en blodpropp täppt till ett av kärlen i hjärtat. För att rädda hjärtmuskeln måste proppen bort och på 90-talet behandlades patienterna med propplösande medel. Då fick kvinnor oftare biverkningar i form av blödningar och därför fick färre kvinnor sådan behandling.

I dag behandlas allvarliga hjärtinfarkter med akut ballongvidgning för att öppna upp det täppta blodkärlet. Det har ansetts säkrare. Ändå visar den nya studien som omfattar mer än 30 000 patienter att kvinnorna har 20 procents lägre chans att få ballongvidgning jämfört med män.

Skillnader finns även i medicineringen efter den akuta fasen, men varför kvinnor och män behandlas olika är oklart, säger Sofia Lawesson.

– De är en svår fråga, men till en viss utsträckning beror det säkert på olika biverkningsprofiler, och vi måste ju ta hänsyn till biverkningar. Å andra sidan spelar det roll för utfall på lång sikt att vi behandlar kvinnorna sämre.

Vet läkarna inte om det här?

– Det kan man tycka att vi borde veta vid det här laget, eftersom det har varit känt ett tag, men vi får fortsätta att studera vilken behandling män respektive kvinnor ska ha, säger specialistläkaren Sofia Lawesson.