Direkt

Följ rättegången mot dråpmisstänkta läkaren

1:58 min

I dag inleds rättegången mot den läkare som misstänks för dråp på ett tre månader gammalt barn. Följ rättegången direkt här.


15:30 Hurtig menar sig ha påvisat att resultaten av proverna från flickan bör ogiltigförklaras. I och med det är dagens förhandlingar avslutade och rättegången fortsätter torsdag klockan 9.

15:10 Hurtig läser upp en rapport som visar på brister i tillförlitligheten hos den rättsmedicinska analysen. Han läser dessutom upp ett uttalande från ett expertvittne i barnanestesi. Enligt den avviker den använda provtagningsmetoden från praxis och koncentration av 2|000 mikrogram tiopental per gram lårblod kan därför ifrågasättas.

15:00 Björn Hurtig, läkarens ombud, framför att flickan kan ha dött av andra mediciner i kombination eller kan ha dött en naturlig död, vilket han säger sig försöka visa under målets gång. Enligt Hurtig går det ej att visa att hon dött av tiopentalförgiftning, det går ej att visa vilken koncentration som fanns i dödsögonblicket. Alternativa förklaringar finns, enligt Hurtig.

Han ifrågasätter tillförlitligheten i analyssvaren från rättsläkarstationen. När barnet undersöks har det gått 24 dygn sedan döden. Det innebär att blodproven inte var rena vilket kan förklara den höga halten av tiopental. Tillförlitligheten är låg, säger Hurtig.

14:45 Det som skett nu är att föräldrarnas ombud Peter Althin hållit ett framförande om vad de vill få reda på av den här rättegången. Föräldrarna ville att dottern inte skulle lida, men inte att hennes liv skulle förkortas.

13:45 Att det dröjt över tre veckor fram till obduktion kan dock påverka koncentrationshalten av läkemedel i blodet, går det att läsa i utlåtandet från den norske toxikologen.

Enligt vittnesmål från sjukvårdspersonal har tiopental tillförts vid tidigare vård av barnet, men enligt beräkningar av hur tiopentalet bryts ner i kroppen över tid kan det inte förklara förekomsten av den höga koncentrationen som påträffades vid obduktionen, enligt utlåtandet som åklagarna läser upp för rätten.

13:35 Åklagarsidan redogör för det slutliga utlåtande som i år kommit från den norske toxikolog som oberoende utsetts att granska blodprovet och de analyser som gjorts.

Han styrker att tiopental funnits i blodet, då flera av varandra oberoende provtagningar visat detta.

Men de angivna koncentrationerna av tiopentalet är något osäkra, även om det enligt honom går att säga att en extremt hög dos av tiopental funnits i blodet, även höga doser av morfin.

13:25 Åklagarna redogör för flera expertutlåtanden som vidare granskat det blodprov från obduktionen som visat väldigt höga halter av tiopental. Förklaringar till att en större injektion sannolikt skett lyfts fram.

13:10 Åklagarsidan redogör för Socialstyrelsens egen utredning av fallet. Enligt det yttrandet har inga fel skett i vården efter att respiratorn stängdes av, och inga ytterligare åtgärder behövs därför. Däremot kan man inte förklara den höga halten tiopental som påträffats.

13:00 Nu inleds förhandlingarna igen.

12:00 Rättegången fortsätter kl 13 efter paus.

11:30 Rätten går igenom vilka preparat som getts flickan och när, enligt så kallade anestesikurvor. En kurva från 19 september visar att inget tiopental eller liknande narkosmedel givits då.

11:00 Rättegången återupptas. Läkarintyg visar att flickan haft en kraftigt höjd halt av tiopental och morfin i kroppen. Hon har avlidit av kraftig överdosering av de två ämnena men har varit i mycket dåligt tillstånd, och hade troligen avlidit under en kort tidsrymd.

10:36 Rätten tar paus och återupptar förhandlingen klockan 11.00

10:29 Enligt åklagarsidan har det inte funnits något journalsystem vid det aktuella sjukhuset för användandet av det narkosmedel som kallas tiopental.

Det har påtalats att det måste getts barnet under tidigare behandling före dagen för dödstillfället. Men återigen finns det inga angivningar i några journaler om att tiopental använts tidigare heller, säger åklagaren.

10:19 Senare vid obduktion fann man en oerhört stor mängd tiopental i blodet. Ett ämne som normalt används vid nedsövning inför operation.

Rättsläkaren försökte då hitta en förklaring till varför narkosmedlet tillförts, då barnet inte dött i samband med en operation.

Men det finns inte angett i några journaler och enligt läkaren har det inte tillförts. Då inleddes en förundersökning hos polis med misstanke om att brott begåtts.

10:13 Efter att ha plockat bort respiratorn ville föräldrarna att läkaren skulle ge något mer lugnande till barnet.

Då hämtade läkaren slutligen en spruta med något som läkaren ska beskrivit som kramplösande, enligt åklagarna. Och sagt till de anhöriga att barnet kanske inte klarar av den injektionen. Det tillfördes och kort därefter avled barnet.

Enligt åklagaren var detta tiopental som tillfördes, och som läkaren tidigare förberett.

10:06 Den 20 september 2008 för tre år sedan, samlas föräldrarna tillsammans med ett tiotal anhöriga för att tillsammans med läkare och sköterska plocka bort respiratorn.

Barnet fick då morfin kontinuerligt med hjälp av en sprutpump. Normalt kopplas den här pumpen ihop med dator med ett övervakningssystem. Det gjorde inte läkaren enligt åklagarsidan, så det finns inget dokumenterat över hur stora mängder morfin som tillfördes då.

09:59 Föräldrarna har under tiden för vården vid Astrid Lindgrens barnsjukhus framfört klagomål om vården där. Sjukhuset gick då med på att flytta det mycket sjuka barnet till Uppsala Akademiska sjukhus. Men dagarna innan flytten visar en undersökningen att skadorna barnet hade var allvarligare än vad man tidigare trott. I samråd med föräldrarna kom man då överens om att avbryta den livsuppehållande behandlingen, och att respiratorn skulle plockas bort, berättar åklagarsidan för rätten.

09:49 Kammaråklagare Jenny Clementson redogör för rätten barnets sjukdomsbild och bakgrunden till att hon före dödstillfället hade livsuppehållande behandling.

09:47 Chefsåklagaren lägger fram de frågor han anser att det här målet handlar om:

Hur kommer det sig att barnet har en dödlig dos i sin kropp?

Har det funnits medicinska skäl att ge tiopental i vården vid livets slutskede?

Har det tillförts tiopental och så i fall av vem?

Avled hon till följd av det?

Finns det anledning att ifrågasätta analysen som gjorts av blodprovet?

Finns det orsak att ifrågasätta förgiftning av tiopental som dödsorsak?

Åklagaren framför även att om det inte går att fastsälla att det är tiopentalet som är dödsorsaken, då menar han att läkaren ändå är skyldig till försök till dråp genom att injicera det.

09:40 Läkarens advokat Björn Hurtig framför att läkaren förnekar brott. Hon har inte injicerat tiopental i barnet givet datum.

Hon har inte dräpt barnet eller försökt att dräpa det, säger advokaten.

Skadeståndet bestrids också.

09:36 Förhandlingen återupptas.

09:23 På grund av de tekniska problemen tar rätten paus.

09:22 Det är nu tyst i salen i väntan på att justera mikrofoner i salen. Försvarssidan hörs inte ut till åhörarna.

09:16 Åklagaren yrkar på ansvar för dråp. Att läkaren uppsåtligen berövat livet genom förgiftning. Att hon injicerat en dödlig dos narkosmedel tiopental. Han yrkar på att hon uppsåtligen gjort detta.

Föräldrarna yrkar genom sitt ombud även på ett skadestånd till var och en av dem på 50 000 kronor.

Enligt advokaten förnekar läkaren brott. Hon förnekar att hon överhuvudtaget injicerat narkosmedel.

09:05 Föräldrarna med sitt ombud Peter Althin har slagit sig ner i förhandlingssalen. På högra flanken från åhörarplats sitter chefsåklagare Peter Claeson, på andra vänstra sidan läkaren, insvept i sjal med sin advokat Björn Hurtig.

09:00 Nu är vi på plats.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista