Sverige ska klimatsäkras

1:46 min

För att få mer kunskap och snabbare kunna sätta in rätt insatser vid till exempel översvämningar ska det nu bildas ett kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI.

– Vi kommer få ett allt häftigare väder, till följd av klimatförändringar, inte minst med mer nederbörd och regn, säger miljöminister Anders Carlgren.

– Då är det också större risk för översvämningar med ras och skred. Det måste vi förebygga - vi behöver klimatsäkra Sverige.

Centret ska alltså samla kunskap och information om olika miljökatastrofer som kan drabba Sverige.
Informationen kommer från svenska myndigheter, länsstyrelser och internationella experter och tanken är sedan att det kan användas för att bättre kunna planera bebyggelse och infrastruktur.

Under nästa år kommer det läggas 117 miljoner kronor på att, som regeringen säger, klimatsäkra Sverige. Bland annat handlar det om att sammanställa de laserscanningar som gjorts över Sverige för att se höjdskillnader och på så sätt få kunskap om vilka områden som skulle drabbas hårdast vid till exempel en översvämning.

SMHI, där centret kommer att finnas, jobbar redan i dag med det här. Men med mer pengar kan de utöka satsningen, för efterfrågan finns, säger Bodil Aarhus Andrae, avdelningschef på SMHI.

– Vi har ju väldigt bra dialog med de övriga myndigheterna. Men det här kan skapa lite mer struktur och samordning, mellan oss och de andra och att det blir lite tydligare mot kunder och länsstyrelsen som vi har behov av att nå med klimatanpassningsfrågan.

– Det finns en bred efterfrågan från samhället på mera kunskap och stöd och det är det den här satsningen går ut på, Bodil Aarhus Andrae.