Poliskritik mot polisflyg

Rikspolisstyrelsen har utrett polisflyget och kritiserar det mesta inom verksamheten.

Det slösas med både pengar och resurser, skriver Dagens Nyheter som läst utredningen.

Det saknas överblick och planering och de fyra enheterna agerar fristående utan beslut om samordning och prioriteringar. Det är oklart vilka uppdrag helikoptrarna ska användas till.

En helikopter kostar i dag 27 000 kronor per flygtimme, eftersom de står stilla så ofta medan piloterna ägnar sig åt annat.

TT