Många fotgängare har omkommit i år

Fram till och med augusti i år omkom nära tre gånger så många fotgängare i Sverige som samma period förra året, enligt nya preliminära uppgifter från Trafikverket.

Under de åtta månaderna omkom 38 fotgängare och bara under augusti miste nio fotgängare livet. 

Totalt har 229 människor omkommit i år i trafiken fram till och med i augusti mot 178 motsvarande period förra året.