Mer pengar för fler platser åt asylsökande barn

För att få fler kommuner att ta emot asylsökande barn som kommer ensamma till Sverige, föreslår Migrationsverket att kommunerna ska få mer pengar.

I dag är det brist på kommunplatser för de här barnen.

Migrationsverket föreslår att regeringen använder pengar i det kommunala utjämningssystemet för att få fram fler platser.

Hittills i år har verket fått in drygt 1 600 ansökningar om uppehållstillstånd från barn under 18 år som kommit till Sverige utan vårdnadshavare.