Stökig avtalsrörelse väntar

1:29 min

Det kan bli en stökig avtalsrörelse. De första förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare börjar nu i höst, men de flesta avtal ska skrivas under i vår när det kan vara ett helt annat ekonomiskt läge.

– Industrin träffar med allra största sannolikhet avtal under hösten medan övriga LO-förbund kommer att göra det under vårkanten, säger Per Bardh, avtalssekreterare på LO.

– Har det ekonomiska läget förändrats markant kan det få konsekvenser.

Vilka konsekvenser kan det få?

– Att vi kan komma till olika uppfattningar om på vilken nivå avtal ska slutas, både när det gäller pengar och villkor.

Avtalsrörelsen där löneökningar och andra villkor ska bestämmas för nästan tre miljoner anställda börjar nu i oktober med industrins förhandlingar, men är inte i mål förrän efter sommaren 2012. Det är en ovanligt lång tid och samtidigt är osäkerheten stor om vad som ska hända med ekonomin.

En försvagad konjunktur kan leda till att arbetsgivare i vår vill minska löneökningarna, och tvärtom, om nedgången inte blir så kraftig, kan facken komma med krav på större löneökningar än dem industrin förhandlat sig till i höst.

Arbetsgivarparten lyfter fram att det osäkra ekonomiska läget kan leda till försiktighet och kortare avtal, men det kan hända att man hamnar fel i förhållande till vad ekonomin tål.

– Du ökar ju risken att du går fel till hur ekonomin och verkligheten utvecklar sig och därför vill man inte göra ett tre eller fyraårigt avtal, säger Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren.

– Då försöker man göra ett kortare avtal så man kan anpassa sig till hur verkligheten blev.