Ingen ny regering i Libyen

Libyens nya ledare misslyckades på söndagen med att bilda en övergångsregering. Regeringen, med ansvariga för bland annat försvar och inrikes angelägenheter, skulle utnämnas av övergångsrådets premiärminister Mahmud Jibril.

Men samtalen bröt samman när hans förslag inte fick fullt stöd av de nuvarande medlemmarna.

Diskussionerna handlade bland annat om antalet ministrar. I det ursprungliga förslaget fanns 36 men övergångsrådet ansåg 24 ministrar vara tillräckligt.

Någon lista med ministernamn fanns inte men källor med insyn i förhandlingarna sade till Reuters att Jibrils ställning var en av de punkter man kört fast på.

Tanken var att en ny övergångsregering skulle fungera tills landet är helt befriat, sade Fathi Baja, ansvarig för politiska och internationella frågor. Men det fanns oenighet i rådet också om det nödvändiga i att forma en övergångsregering innan landet är befriat.

TT