Navigatören berusad vid rysk flygolycka

Flygolyckan med ryska Rus Air i Petrozavodsk i midsomras, då bland andra en svensk försvarstjänsteman omkom, berodde delvis på att navigatören var berusad, konstaterar haveriutredarna

Huvudorsak till olyckan, som totalt krävde 47 liv, var visserligen pilotens beslut att försöka landa trots uselt väder, men utredarna konstaterar samtidigt att navigatören, med 0,8 promille alkohol i blodet, har varit "överdrivet aktiv" i processen.