2300 elkunder kräver skadestånd i hovrätten

1:42 min

I dag tar hovrätten för övre Norrland upp ett unikt mål om huruvida 2300 elkunder ska ha rätt till skadestånd för utebliven el. Aldrig förr har ett grupptalansmål med så många målsäganden nått hovrätten. Och fallet kommer få stor betydelse, menar Per Magnusson som är juridiskt ombud för elkunderna och byråchef på Konsumentombudsmannen.

– Ja, det kommer ju visa hur effektivt eller ineffektivt grupptalansmål är i Sverige, säger Per Magnusson.

Det har gått nästan nio år sedan den dåvarande elleverantören Kraftkommission inte klarade av att leverera el till sina kunder. Kunderna, som fanns över hela landet, fick istället teckna nya dyrare avtal med andra elleverantörer.

– Så de gjorde en förlust motsvarande mellanskillnaden, säger Per Magnusson.

Hur stora skadestånd kan komma att bli aktuella?

– Det varierar från gruppmedlem till gruppmedlem, från 500 kronor till 10 000 kronor. Men ett antal miljoner lär det handla om.

Storleken på de eventuella skadestånden blir en senare fråga. Hovrätten ska i dag bara pröva om de över 2000 kunderna har rätt till skadestånd vilket tingsrätten slog fast i sin dom, men som före detta elleverantören Kraftkommission och nuvarande Stävrullen överklagade.

Stävrullens advokat vill i dag inte ge några kommentarer utan hänvisar till vad som sades i samband med tingsrättsförhandlingen, det vill säga att de vägrar betala skadestånd eftersom de inte tycker att de varit vårdslösa. Detta eftersom priset på den el som de köpte in för att kunna sälja till sina kunder ökade oväntat kraftigt.

Per Magnusson på Konsumentombudsmannen säger att målet blir prejudicerande när det gäller det som de hävdar är ett avtalsbrott mot elkunder. Men han säger också att fallet kan få betydelse inom andra områden där många kunder drabbas på samma sätt.

– I princip alla köp och tjänster där lagstiftaren inte gått in och sagt vad som ska gälla så kan det här få en vägledande effekt.