USA

Homosexuella tillåts vara öppna inom militären

I USA får homosexuella från och med idag, tisdag, öppet tjäna den amerikanska militären.

Den lag från 1993 som gått under namnet "Don't ask, don't tell", som inneburit att homosexuella riskerar avsked om de varit öppna med sin läggning, gäller inte längre.

Beslutet att riva upp lagen var ett vallöfte från president Barack Obama och i början på året godkände kongressen beslutet.

Men Pentagon har velat ha de här nio månaderna på sig för att förbereda USA:s militär på omställningen och från och med idag behöver homosexuella inom militären inte längre hemlighålla sin läggning.

Under de 18 år som lagen "Don't ask, don't tell" har gällt, har över 14 500 amerikaner inom militären avskedats på grund av sin sexuella läggning, enligt en grupp som arbetat för att få lagen upphävd.