KI: "Budgeten ett steg i rätt riktning"

Mats Dillén, generaldirektör på Konjunkturinstitutet (KI), välkomnar att regeringen beslutat att satsa på 15 miljarder i ofinansierade reformer 2012, vilket är väsentligt högre än vad som ingick i den prognos på 10 miljarder kronor som KI lade fram med i augusti.

– Det tycker vi är bra, säger han.

Dillén tillägger samtidigt att KI rekommenderar 30 miljarder kronor för 2012, alltså dubbelt så mycket som det nu ser ut att bli.

– Budgeten är ett steg i rätt riktning, men vår uppfattning är fortfarande att svensk ekonomi skulle behöva en mer expansiv finanspolitik än vad som förs i dag.

Han tillägger att det är fullt möjligt att finansminister Anders Borg kan komma med mer stimulansåtgärder framöver.

För Mats Dillén är den svenska regeringens främsta huvudvärk just nu att arbetsmarknaden aldrig riktigt fick återhämta sig efter krisåren 2008-2009.

– Vi kom aldrig ned till någon normal arbetslöshetsnivå, utan vi ligger på en förhöjd arbetslöshetsnivå när vi nu drabbas av skuldkrisen, säger han.

Både Dillén och regeringen ser nu en risk för ökad arbetslöshet igen. Med detta följer risken att allt fler långsiktigt slås ut från arbetsmarknaden.

– Det är väldigt kostsamt. Därför bör politiken inrikta sig på att bromsa försvagningen på arbetsmarknaden. Man bör också rikta in politiken på dem som riskerar att bli långtidsarbetslösa.

Dillén noterar att regeringen har ambitionen att stödja långtidsarbetslösa.

– Det är bra. Men frågan är om det är tillräckligt.

Han ifrågasätter samtidigt om det är rimligt att som regeringen räkna med att arbetslösheten faller från nästan 8 procent 2012 till 5,5 procent tre år senare.

– Vi tror inte man kommer ned dit, säger han.

Enligt KI-chefen har den svenska så kallade jämviktsarbetslösheten efter senaste krisen parkerat kring 6 procent.

– Regeringens bedömning är att den ligger runt 5 procent. De har en mer positiv syn på arbetslösheten på lång sikt än vad vi har.