"Regeringen överoptimistisk i budgeten"

4:07 min

Finansminister Anders Borg varnade för det allvarliga internationella ekonomiska läget när han i dag presenterade budgeten. Den svenska ekonomiska tillväxten blir ännu svagare än vad regeringen tidigare har trott och för att motverka det föreslår regeringen satsningar på sammanlagt 15 miljarder nästa år.

– Vi lägger en budget för att hantera en väldigt besvärlig internationell situation. Vi säkrar att vi har balans och därmed har vi handlingsutrymme och manöverutrymme. Vi gör också åtgärder för att isolera Sverige så långt det går ifrån den här krisen, genom att till exempel satsa på arbetsmarknadspolitik och infrastruktur.

Nästa år ökar arbetslösheten, borde ni inte göra mer för att få ner arbetslösheten?

– Vi har en tillväxt på en procent eller två under nästa år och då är det rimligt att vi gör stimulansåtgärder men ändå säkrar balans.

Anders Borg räknar med att den offentliga sektorns ekonomi visar nollresultat nästa år. Borg satsar då drygt 15 miljarder kronor på exempelvis sänkt krogmoms, tillfälliga extrasatsningar på vägar och järnvägar och ungefär 19 000 olika platser för utbildning och praktik, exempelvis på folkhögskolor, yrkesvux, arbetsmarknadsutbildning och nystartsjobb.

Det gör regeringen för att motverka arbetslösheten som beräknas stiga från 7,5 procent i år till 7,8 procent nästa år, samtidigt som tillväxten sjunker till 1,3 procent.

Regeringen hade kunnat stimulera ekonomin mer för att försöka motverka arbetslösheten och ändå bara få ett litet underskott. Men det vill alltså inte Borg göra. Men skulle krisen i till exempel Grekland bli värre, då är Borg beredd att släppa fram ett underskott i ekonomin.

– Får vi en kris i Europa av mer allvarlig karaktär, då får vi naturligtvis både underskott och skäl att göra ytterligare åtgärder. Där är vi inte riktigt i dag.

Hur långt är du beredd att gå?

– Det får vi återkomma till när vi har sett om det inträffar någon typ av sådan olycka.

Som Ekot tidigare har berättat ingår också en rad andra förslag i budgeten, som satsningar på matematikkunskaper i skolan, lärares fortbildning, skattelättnader för småföretag, höjda bostadsbidrag för barnfamiljer och mer pengar till dem som faller mellan stolarna i sjukförsäkringen, och som i dag har försörjningsstöd.

Moderaternas hjärtefråga, sänkt inkomstskatt genom ett femte jobbskatteavdrag, kommer inte att införas nu eller 2013, enligt Borg, alltså blir det tidigast 2014.

– Det är helt enkelt så att vi har inte några stora överskott för 2013. De diskussionerna får vi återkomma till när vi tittar på budgeten för 2014.

För att minska arbetslösheten föreslår regeringen hårdare granskning av om de arbetslösa söker jobb och nya, mildare straff, om de inte gör det, så att aktiviteten verkligen kontrolleras.

En försämring för personer som kör bil till jobbet är att gränsen för göra reseavdrag höjs. Men det tror inte Borg påverkar sysselsättningen.

– I det här läget som var så behövde vi den förstärkningen i budgeten som det innebär.

Försämrar inte det arbetsmarknadens rörlighet?

– Jag tror att det har en rätt marginell effekt på det.

Från 2013 och framåt så tror Borg på stigande tillväxt och sjunkande arbetslöshet. Men Socialdemokraternas ekonomiska talesperson Tommy Waidelich anser att Borg har en alldeles för optimistisk bild av 2013 och 2014. Enligt honom kommer lågkonjunkturen att bli både djup och långvarig.

– De flesta bedömare gör ju en bedömning att vi nu går in i ett besvärligt läge och att den här lågkonjunkturen kommer att bli både djup och långvarig.

– Jag ser inte mycket av stimulanser som kan vända utvecklingen i den riktningen som regeringen vill. Det enda som finns är krogmomsen och det är väldigt tveksamt om det ger några sysselsättningseffekter alls. I det här läget gäller det att prioritera och då tycker vi att det är fel åtgärd.

Hur skulle ni vilja prioritera?

– Vi skulle prioritera för att investera i utbildning och infrastruktur. Framför allt i bättre matchningar, att se till att folk kan ta de jobb som finns och att vi står rustade efter den här lågkonjunkturen.