Stora skillnader i asylbedömningar

Bedömningarna av likartade asylansökningar varierar stort vid landets tre migrationsdomstolar. Det framgår av en rapport från Svenska Röda Korset och Raoul Wallenberginstitutet.

Variationen märks också inom respektive domstol.

Röda Korsets Alexandra Segenstedt säger i ett pressmeddelande att "Domstolarna tycks skapa egen intern praxis i asylärenden", och hon efterlyser djupare kunskap om förhållandena i de aktuella länderna.

Ekot