Möte om ersättning till fosterhemsbarn

Barn- och äldreministern Maria Larsson (KD) träffade i kväll representanter för tre oppositionspartier för att diskutera ersättning från staten till kränkta fosterhemsbarn.

Miljöpartisten Agneta Luttropp, som är ledamot i socialutskottet, säger till TT att mötet mest handlade om att stämma av var regeringen står i frågan och att nytt möte ska hållas i nästa vecka.

Regeringen meddelade för drygt en vecka sedan att det trots ett utredningsförslag om att betala ut ersättning inte skulle bli någon utbetalning, men ändrade sig sen och bjöd in till partiöverläggningar.