SKL överväger översyn av politikerpensioner

1:27 min

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, överväger efter Sveriges Radios granskning att göra en översyn av reglerna för kommun- och landstingspolitikers visstidspensioner.

– Under de här tio åren som har gått efter att modellen gjordes om så har det naturligtvis hänt en hel del i samhällsutvecklingen och i debatten, säger moderaten Ingela Gardner Sundström som är ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

– Inte minst arbetslinjen har ju kommit i fokus på ett helt annat sätt och mot bakgrund av den förändrade situationen som är så kan det finnas anledning att titta över modellen igen.

Vilka punkter skulle du själv tycka var viktigast att få med i en sådan översyn?

– Naturligtvis bland annat frågan om hur de nya direktiven och synsätten kring arbetslinjen också ska påverka frågan om visstidspension för att ändå ge de förtroendevalda någon form av trygghet så att de ändå vågar ta de här uppdragen.

– I den modell som finns i dag kan det vara det som sticker i ögonen mest. De här två systemen ser inte ut att gå i takt med varandra. Det är klart att politiken inte kan sväva helt vid sidan om allt annat som händer i samhället.

Är det SKL:s avsikt att ta initiativ till den här typen av översyn?

– Ja, säger Ingela Gardner Sundström.