Tredje steg i tandvårdsreform skjuts upp

2:17 min

Tredje steget i tandvårdsreformen skjuts upp ytterligare ett halvår. Det innebär att personer med handikapp eller personer som måste äta sådana mediciner som förstör tänderna får vänta till 2013 på billigare tandvård. Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, är upprörd.

– Att man igen skjuter på den här rättigheten innebär att tandhälsan under tiden försämras för de grupper som i dag har ett stort behov av förebyggande tandvård och hjälp med tandhälsan. Det är olyckligt, olämpligt och dumt, säger Ingrid Burman.

De senaste veckorna har en lång rad av posterna i regeringens budget för nästa år läckt ut. Nästan alltid har det handlat om positiva besked om satsningar, på utförsäkrade, arbetslösa, pensionärer och krögare.

Totalt ökar anslagen med 15 miljarder nästa år. Men de ökar faktiskt med mer än så: hela 18, 2 miljarder. Mellanskillnaden är utgiftsminskningarna, som uppgår till drygt tre miljarder och som man inte talat så mycket om i förväg.

En halv miljard av dessa indragna eller neddragna utgifter gäller alltså det som kallas tredje steget i tandvårdsförsäkringen. De riktas till dem som har stora behov av tandvård och därför höga kostnader, på grund av sjukdom eller funktionshinder. Den gruppen ingick inte i den stora tandvårdsreformen 2008, utan har utretts vidare vilket skjutit upp ikraftträdandet.

Nu skjuts det upp igen för att Försäkringskassan behöver mer tid att förbereda sig inför de nya uppgifterna. Ingrid Burman på Handikappförbunden tycker inte att det argumentet håller.

– Man har ju haft god tid att förbereda sig och det har man tydligen inte gjort. Och det är djupt beklagligt, för det är de som mest behöver den här hjälpen som får betala priset för att man inte har sett över de administrativa rutinerna i tid.

Hur kommer ni att agera nu, när det här beskedet har kommit?

– Det finns all anledning att fundera över om vi kan göra någonting. Men vad jag förstår så fattar väl riksdagen så småningom det här tragiska beslutet. Och vi får väl fundera över om det är regeringen, oppositionen eller andra som kan ta initiativ till att förändra detta.