Berömd ekonomijournalist har koll på Sverige

3:39 min

En världsberömd ekonomijournalist är på besök i Stockholm och Ekonomiekot fick en pratstund med mannen som ständigt tycks ha tillgång till världens ekonomiska makthavare. Varje kväll syns han i den amerikanska tv-kanalen CNN och nu är han i Sverige för att rapportera om hållbara städer och hålla koll på svensk ekonomi.

Ekonomiekot utmanade Richard Quest på en liten språkövning.

– Vad heter programmet, ekonomi, eckonomiecko… försöker Richard Quest. Han är brittisk ut i fingerspetsarna och ekonomijournalist med eget program i CNN.

I stort sett varje kväll klockan tjugo ses hans ekonomishow av miljoner människor världen över och det verkar som om alla vill vara med. IMF-chefer och Världsbankschefer och företagsledare tycks stå på kö. Och finansministrar också. Sveriges Anders Borg är flitig gäst och Richard Quest tycks väl uppdaterat på svenska förhållanden.

– Jag vet mycket väl att svensk ekonomi är bland snabbväxarna i världen, jag vet vad finansministern heter, jag vet att Saab är på väg mot konkurs. Sverige ingår i en grupp nordeuropeiska länder som har haft en stark ekonomisk utveckling efter finanskrisen. Återhämtningen har varit starkare i Sverige än i andra länder eftersom krisen slog extra hårt mot svensk exportindustri, och nedgången blev djupare, men uppsvinget starkare, säger Quest.

En bild av svensk ekonomi som delas av många andra.

Just nu går det en Questserie i CNN som heter Future Cities, Framtida Städer, och handlar om hållbar utveckling i städer. Världens befolkning är numera till mer än 50 procent urban, och det ställer krav på hållbar utveckling. Frågan engagerar, ekonomi och miljö är heta ämnen:

– Det är verkligen en seriös frågeställning, inte bara i Sverige. Menar företagen allvar med sitt engagemang, och hur ska balansen kunna nås mellan olika intressen och beteenden hos företag och regeringar och offentlig sektor och konsumenter? undrar Richard Qust. I Sverige är frågan om hållbar utveckling i svenskarnas DNA, men så är det inte överallt, på många håll är det mest prat, säger Quest.

Richard Quest är på snabbvisit och träffar några svenska kollegor i branschen på ett hotell i Stockholm, sedan blir det föreläsning och debatt i Handelshögskolans lokaler om och med välkända svenska företag. Och så skvallras det om ett informellt möte senare ikväll med hemliga gäster på listan.

Så till slut själva slutklämmen på hans program. I typiskt brittisk dubbeltydighet heter det ”Quest meens business”, alltså både affärer och allvar, och det avslutas alltid på samma sätt.

– Det här är Richard Quest och jag är säker på att om du lyssnar på Ekonomiekot så blir du framgångsrik, oavsett vad du håller på med.