Centralbanken lånar ut miljarder

Europeiska centralbanken, ECB, berättade i dag att den lånat ut 3,3 miljarder kronor till en bank i euroområdet.

Men ECB uppgav inte vilken bank som fått lånet eller i vilket land banken har sitt hemvist.

ECB har inrättat en möjlighet för banker i eurozonen att få låna dollar eftersom det har blivit svårare för bankerna att finansiera dollarlån medan skuldkrisen fördjupats.