USA

Fed köper statspapper

1:05 min

Den amerikanska centralbanken, Fed, har beslutat om en ny handlingsplan för att stimulera den amerikanska ekonomin som har kört fast.

Det Federal Reserve ska göra är att använda 400 miljarder dollar till att köpa obligationer med lång löptid och sälja kortfristiga skuldpapper.

Omkastningen, kallad "Operation Twist" är en åtgärd, som är tänkt att sänka de långa räntorna, vilket ska göra investeringar billigare och det ska sen få hjulen att rulla snabbare i USA.

De flesta ekonomer tror dock att köpen bara kommer att få en marginell effekt på tillväxten. De vanliga räntorna i USA är redan nära noll och Fed måste därför hitta okonventionella metoder för att stimulera ekonomin.

Men åtgärden är kontroversiell. Flera ledamöter i centralbankens styrelse röstade emot förslaget med argumentet att det hotar leda till inflation.

Flera ledande republikaner är också kritiska till Feds agerande på senare tid.

New York-börsen sjönk efter beskedet om "Operation Twist" men det berodde nog mest på att Federal Reserve sa att utsikterna för den amerikanska ekonomin ser dystra ut.