Ingen minskad efterfrågan på metaller i Kina

1:59 min

Det kommer signaler om att efterfrågan på råvarumarknaden för metaller kan vara på väg ned. Samtidigt fortsätter efterfrågan på basmetaller att öka i Kina, och ännu är toppen inte nådd, säger Fan Shunke som är ordförande för det kinesiska analysföretaget Antaike.

I går varnade ett av världens största gruvbolag Rio Tinto, stort på bland annat järnmalm, koppar och aluminium, för att en del av bolagets kunder nu väljer att skjuta på leveranser. Bakom det här ligger rädslan för att den svaga världskonjunkturen nu är på väg att nå råvarumarknaden.

Men för Kinas del syns inga tecken på en minskad efterfrågan på basmetaller, enligt den analys som Antaike gör. Takten i Kinas industrialisering ser inte ut att avta de närmaste åren, samtidigt som inflyttningen till städerna fortsätter. Då ökar aptiten på metaller som till exempel koppar.

Först runt 2020 tror Antaikes ordförande Fan Shunke att efterfrågan når toppen, för att sedan plana ut.

I Sverige är det många bolag som letar efter metaller, och för dem är det här goda nyheter. Men finansoron runtom i världen sätter ändå spår i gruvbranschen, säger Magnus Ericsson som är vd på det svenska analysföretaget Raw Materials Group.

– Eftersom det nu är kris på finansmarknaden så drabbar det också särskilt prospekteringsbolagen som inte har några egna pengar utan är tvungna att få in pengar från antingen sina aktieägare, lån eller finansiering på annat sätt.

– Det märks redan nu. De länder som har andra fördelar, där det är stabilt klimat, lagstiftningen är god, som i Sverige, Norge och Finland, där minskar inte flödet, men det minskar på andra ställen i världen, säger Magnus Ericsson.