Nytt börsras i Europa och Asien

1:21 min

Finansmarknaderna fortsätter att vara skakiga. I dag är riktningen starkt neråt efter beskeden från USA i går kväll.

Det är den amerikanska centralbankens uttalande från i går kväll i samband med räntebeskedet som vid lunchtid sänkte börskurserna.

Det var kraftigt ner även i Asien i morse men värst var det vid lunchtid i Europa.

Enligt den amerikanska centralbanken finns är det fortfarande "signifikanta nedåtrisker" för den amerikanska ekonomin. Uttrycket betyder att risken fortfarande är stor för en recession, alltså värre än en inbromsning, med fallande tillväxt flera kvartal i rad.

Ingen vet hur kraftig inbromsningen är i USA och därmed i världsekonomin, bara att det sker här och nu. Därför är den amerikanska räntan kvar på oförändrade noll till 0,25 procent, åtminstone fram till mitten av 2013.

Åtgärden att vikta om i den amerikanska obligationsportföljen, från kortare till längre löptider kostar motsvarande 2 500 miljarder kronor, men imponerade inte på finansmarknaderna.

Finansmarknaderna tittar mer på Europa och Grekland där torpederna från IMF och ECB och EU har åkt hem. Ett nytt möte mellan inspektörerna i trojkan och den grekiska regeringen sker först nästa vecka. Under tiden ska den grekiska allmänheten försöka smälta nya besparingsåtgärder med personalneddragningar inom offentlig sektor, sänkta pensioner och höjda skatter som huvudkomponenter.