EU stoppar fri gräns mot Bulgarien och Rumänien

1:58 min

Finland och Nederländerna stoppar Bulgarien och Rumänien som medlemmar i EU:s passunion Schengen. Vid dagens justitieministermöte i Bryssel blev det en het och lång diskussion om frågan.

Rent tekniskt uppfyller Bulgarien och Rumänien kraven för att bli medlemmar i Schengen, men det går ändå inte riktigt att lita på länderna, säger Finlands inrikesminister Päivi Räsänen.

- Vi kan inte helt lita på Rumänien och Bulgarien, om man tänker på korruption, organiserad brottslighet och mänskliga rättigheter. Därför motsätter sig Finland beslutet.

Päivi Räsänen och hennes nederländske kollega Gert Leers stod emot trycket idag från 25 andra ministrar här i Bryssel.

Trots en stor majoritet för att stegvis att släppa in Bulgarien och Rumänien i Schengen la de här länderna i praktiken in sitt veto.

Sveriges justitieminister Beatrice Ask har liten förståelse för Finlands och Nederländernas nej.

- Det blir väldigt svårt i längden, om de regler vi har för att vara med i Schengensamarbetet, inte räcker för att få ett beslut om nya deltagare, säger hon.

Beatrice Ask befarar att beslutet nu riskerar att elda på EU-skeptiska strömningar i Bulgarien och Rumänien. 

Ask köper inte argumentet att den stora korruptionen i de här länderna skulle innebära ett hinder för Schengenmedlemskap.

- Det finns många länder som har mycket att göra, det är inget som ska negligeras, men just när det gäller att komma med i Schengensamarbetet finns det entydiga regler och uppfyller man dem borde man säga ja.

Nu tyder mycket på att Schengenmedlemskap för Bulgarien och Rumänien snart blir en fråga som EU-ländernas stats- och regeringschefer får försöka lösa på ett kommande toppmöte.