Burmas stora naturresurser skapar problem

1:59 min

Det finns både positiva och negativa tecken på utvecklingen i Burma. Det är nu ett halvår sedan landet fick en civil regering som börjat införa en del lättnader i det hårda styret. Samtidigt har de väpnade konflikterna i Burma blivit allt vanligare.

Konflikterna beskrivs som maktuppgörelser mellan etniska folkgrupper och militären, men enligt Paul Sein Twa, som leder miljöorganisationen KESAN, så finns det andra förklaringar.

– Burma är ett land med stora naturresurser, som gas och olja men också många floder där det nu planeras och byggs ett 30-tal vattenkraftverk. De flesta byggs av kinesiska företag. En del kommer att lägga stora områden under vatten.

Det är i dessa områden som många av de etniska folkgrupperna bor.

– De protesterar mot att de körs bort och inte får någon del i utvinningen av elkraften, säger Paul Sein Twa.

Frågan är hur mycket Burma överhuvudtaget får tillbaka av all den energi som nu och som kommer att utvinnas i landet.

– De här projekten kommer inte ge något till de fattiga i landet eller till de små samhällena, säger Paul Sein Twa.

Beräkningar som gjorts visar att runt 90 procent av alla energi som utvinns i Burma går till grannländerna och då främst till Kina.

Om inte regeringen lägger om politik i vem och vilka som ska få del av allt som Burma kan ge då kan de väpnade konflikterna bli fler och värre, säger Paul Sein Twa och ger en bild av hur det ser ut på landsbygden i Burma.

Av de 60 000 små byar och samhällen som finns i landet är det endast runt 2 000 som har tillgång till elektricitet.

Men Paul Sein Twa tror att även om den burmeiska regeringen skulle vilja dra sig ur en del av kontrakten med Kina. Regimen i landet har målat in sig i ett hörn.

– De har gjort ett stort misstag, alla är rädda för Kina och alla kontrakt är redan påskrivna, konstaterar Paul Sein Twa.