Splittring i regeringen om miljöregler för fartyg

2:13 min

Minskningen av svavelutsläppen från fartyg orsakar splittring i regeringen. Miljöminister Andreas Carlgren står fast vid det han sagt i Ekot tidigare, att Sverige redan förbundit sig att minska utsläppen, men infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Swärd säger att det ännu är en öppen fråga.

Enligt miljöminister Andreas Carlgren (C), har Sverige redan förbundit sig att utsläppen ska ner.

– Det är helt uppenbart att Sverige kommer att genomföra överenskommelsen i den internationella sjöfartsorganisationen, både samtidigt med och samordnat med övriga länder, säger miljöminister Andreas Carlgren.

– Det är rättsligt bindande krav och enskilda länder kan inte avvika från dem.

Men infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Swärd (M) säger att man inte tagit ställning till det slutliga förslaget.

– Det är diskussioner som pågår just nu, och vad det slutliga förslaget blir som vi ska ta ställning till, det får vi se hur det ser ut då, säger hon.

Två helt olika tolkningar av vad som kommer att hända med kraven på fartygens svavelutsläpp.

Catharina Elmsäter Swärd anser att de förhandlingar som pågår med EU-kommissionen om EU:s svaveldirektiv ger en möjlighet att skjuta upp kraven på att fartyg i svenska vatten ska minska svavelutsläppen till en tiondel av dagens.

Hon hänvisar till att det står i regeringens budgetförslag att kraven ska genomföras stegvis och koordineras med andra stater och att svensk industri inte ska förlora i konkurrenskraft.

Men miljöminister Andreas Carlgren som leder det departement som förhandlar om EU:s svaveldirektiv hävdar att regeringen inte alls vill skjuta upp kraven på att begränsa svavelutsläppen från fartyg i svenska vatten.

Det ska gälla från 2015 och är lagligt bindande krav som Sverige skrivit under i FN:s sjöfartsorgan IMO för tre år sedan och som inte påverkas av förhandlingarna om EU:s svaveldirektiv, säger han.

Det lär ha varit en väldig strid i regeringen om det här, ända på partiledarnivå, varför har det varit det?

– Det är en viktig fråga och det har varit viktigt att säkra att Sverige fullföljer de åtaganden vi gör, och gör det samtidigt och samordnat med andra länder. Regeringen har enats om den inriktningen, och den är helt klar och den är mycket bra, säger Andreas Carlgren.

Catharina Elmsäter-Swärd säger att regeringen är överens.

– Regeringen är överens om hur vi jobbar i den här frågan just nu.

Men enligt Andreas Carlgren är det 2015 som gäller, är det så?

– Vi får se hur förslaget ser ut när det är färdigt att tas för beslut. Just nu arbetas det med förslaget, säger Catharina Elmsäter-Swärd.