Ödesdag för palestiniernas FN-medlemskap

1:54 min

I dag kommer den palestinske presidenten Mahmoud Abbas att lägga in en begäran om att FN ska erkänna en palestinsk stat - om inte USA i sista stund lyckas övertyga Abbas om att dra tillbaka ansökan.

President Obama vill ogärna hamna i en situation där USA lägger in sitt veto eftersom USA:s ställning i Mellanöstern då skulle komma att undermineras ytterligare.

I sitt tal i förrgår sa Obama att en palestinsk stat bara kan uppnås genom fortsatta direkta samtal mellan israelerna och palestinierna, inte via medlemsskap i FN. Men Abbas säger att decennier av förhandlingar inte lett till någonting och att de nu vill de pröva något nytt.

Ett skäl kan också vara att palestinierna inte vill göra fredsprocessen beroende av amerikansk inrikespolitik. De amerikanska väljarna är generell sett mycket proisraeliska, vilket begränsar Obamas manöverutrymme - framförallt som nu inför ett val.

Det tal som Obama höll inför FN anses allmänt ha lutat kraftigt åt Israels hållning. Men för USA:s del handlar nejet till medlemsskap inte bara om att stötta Washingtons huvudallierade i Mellanöstern, Israel, utan också om USA:s position.

Om Palestina-frågan hamnar i FN förlorar USA den exklusiva roll man haft i decennier som den som i praktiken styrt Mellanösternförhandlingarna, skriver tidningen New York Times. Istället blir det en internationell fråga där många kan känna sig kallade; Frankrike har till exempel redan visat intresse att spela en större roll.