Kampen om gratis utbildning fortsätter i Chile

1:35 min

Över 100 000 studenter demonstrerade i Chile i går bakom kravet på gratis utbildning. Det var den 35:e demonstrationen av det slaget i år och ett förkrossande svar på regeringens antydningar om att studentrörelsen skulle ha förlorat i styrka.

Studentdemonstrationen i Chile i går liknade mer en fest än de föregående 34 demonstrationerna, trots de närmast rituella sammandrabbningarna mellan polis och grupper av militanta demonstranter men ansiktsmasker i demonstrationens slutskede.

Den senaste månaden har regeringen och ledarna för studentrörelsen bollat förslag och motförslag mellan sig.

När regeringens föreslog en tidtabell för förhandlingar, så svarade studenterna med att kräva en rad garantier. Regeringen gick med på två av fyra krav vilket studenterna ansåg otillräckligt och därmed lades förslaget om förhandlingar tills vidare på hyllan.

Både studenterna och regeringen betonar att de vill förhandla. Frågan är bara hur och om vad?

För studenterna handlar det om att skapa ett helt nytt utbildningssystem som ska vara gratis och utan vinstintressen. För regeringen handlar det om att förbättra det system som redan finns.

Det låter som oöverstigliga skillnader.

Men när det kommer till konkreta punkter så har det skett ett påtagligt närmande. Problemet är att misstron är så stor inte minst därför att regeringen agerat utifrån hypotesen att studentrörelsen är uttröttad och att ledningen är splittrad.

Gårdagens demonstration var ett bevis för motsatsen.

Så än återstår många demonstrationer innan det återupprättats någon slags normalitet på chilenska skolor och universitet.