Utökad flygspaning efter olja utanför Tjörn

Kustbevakningens flyg spejar längs västkusten efter eventuellt ytterligare olja. Flera saneringar pågår.

– Kustbevakningen gör även i vanliga fall en flygning nästan varje dag året om, men på grund av oljan har det utökats med ytterligare en flygning per dag, säger Kalle Isaksson, vakthavande på Kustbevakningen.

Bekämpningen av oljan vid Tjörn som pågått en tid med resurser från hela Sverige har inte saktats ned.

– Vi kommer att fortsätta med oförminskad styrka hela helgen och säkert en bra bit in i nästa vecka. Längre än så kan jag inte säga nu.

Varifrån oljan kommer är inte fastställt men den misstänks härröra från en fartygskollision på danskt vatten. Man inväntar provsvar från Tjörnoljan som sedan ska jämföras med oljan från den danska olyckan.

I torsdags upptäcktes ytterligare ett oljeutsläpp, denna gång vid Råssö söder om Strömstad.

– Räddningstjänsten har tagit upp omkring 380 kilo olja, säger Kalle Isaksson.

Kustbevakningen utesluter inte att Råssöoljan kan ha samma utsläppskälla som oljan vid Tjörn.

På fredagsmorgonen ryckte bland andra räddningstjänsten i Göteborg ut på ett oljeutsläpp i Göta älv. Det visade sig vara ett mindre utsläpp av från ett fartyg i hamn.

TT