Svenskt näringsliv varnar för LO:s lönesatsningar

1:41 min

Arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv varnade för LO-fackens låglönesatsningar i dag när de berättade om sina utgångspunkter inför avtalsförhandlingarna.

– Vi möter nu ett lågtryck och går till och med in i ett oväder. Vi vill därför att LO omprövar sina krav. Sedan får vi se i förhandlingarna om vi kan mötas på en radikalt lägre nivå, säger Kenneth Bengtsson, styrelseordförande för Svenskt Näringsliv.

Det var bekymrade män i Svenskt Näringslivs ledning som i dag utryckte oro över fackens höga lönekrav. Facken ställer krav som i en högkonjunktur trots att tillväxten kan hamna under en procent nästa år, menade man.

Svenskt Näringslivs viktigaste mål i avtalsrörelsen är att träffa avtal som bidrar till fortsatt tillväxt, nu när konjunkturen ser ut att vika. Arbetsgivarna vill bland annat att en större del av löneökningarna ska bestämmas på företagen, inte i de centrala avtalen. LO-fackens jämställdhets- och låglönekrav skulle leda till högre arbetslöshet, säger Christer Ågren ansvarig för arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv.

– Vi ser dem som ett samhällsproblem, de minskar de enkla jobben och de gör det svårare för dem som har svag konkurrenskraft att komma in och få ett jobb på arbetsmarknaden. Det gör att människors drivkrafter minskar att ta på sig mer ansvarsfulla uppgifter och utvecklas i arbetet.

LO:s avtalssekreterare Per Bardh tror att det kommer att bli svårt att komma överens.

– Det visar väl på att vi kommer att ha en besvärlig avtalsrörelse framför oss med de ingångsvärdena som arbetsgivarna har.

Vad är det som gör det besvärligt?

– Att de fullständigt motsätter sig att se det vi ser att kvinnor strukturellt diskrimineras på den svenska arbetsmarknaden och de är inte villiga att göra något åt den frågan.