Bröstcancer drabbar gravida extra hårt

Kvinnor som får bröstcancer när de är gravida eller när de nyligen fått barn har sämre överlevnadschanser än andra bröstcancerdrabbade kvinnor i samma ålder, visar en ny svensk undersökning.

Enligt studien var 46 procent av dem som fått gravididetsrelaterad bröstcancer döda inom 15 år, mot 34 procent i motsvarande grupp som inte fött barn, skriver Upsala Nya Tidning.

Studien har gjorts vid Karolinska Institutet i Solna och Regionalt cancercentrum i Uppsala och bygger på uppgifter om över 15 000 kvinnor.