Världsbanken ökar stödet till Afrikas horn

Världsbanken kommer att fyrfaldiga sitt stöd till svältdrabbade på Afrikas horn. Den amerikanska finansministern Timothy Geithner sa i ett tal i dag att Världsbanken lovar motsvarande nästan 12 miljarder kronor till de mer än 13 miljoner människor i Östafrika, som är i direkt behov av hjälp till följd av krig och torka.

Området med svår torka är stort och omfattar delar av länderna Somalia, Kenya, Etiopien, Eritrea, Djibouti och Uganda.