Goda resultat för bröstcancermedicin

Färre fall där cancern försämrades, längre tid innan den försämrades och färre biverkningar. Ett läkemedel där en antikropp ger cellgiftet skjuts i kroppen visar goda resultat mot en aggressiv form av bröstcancer.

Så kallad HER 2-positiv bröstcancer är en aggressiv sjukdom som drabbar 1 000-1 100 kvinnor i Sverige årligen.

I läkemedlet, kallat T-DM 1, är ett cellgift bundet till en antikropp. Antikroppen känner igen och binder sig till HER 2 på cancercellernas yta.

När cellgiftet är bundet till antikroppen transporteras det till tumören och verkar först när den når in i tumörcellen.

I en studie, presenterad under den pågående europeiska cancerkongressen i Stockholm, har 137 kvinnor med spridd HER 2-positiv bröstcancer delats in i två grupper där den ena fått T-DM 1 och den andra dagens standardbehandling.

Den nya behandlingen minskade risken för försämrad sjukdom eller att patienten avled med 41 procent.

Tiden innan cancern försämrades förlängdes också med ett medianvärde av fem månader.

 I gruppen som fick T-DM 1 fick dessutom drygt 46 procent av kvinnorna vanliga och svåra biverkningar, mot drygt 89 procent i andra gruppen.

Resultaten anses bero på en stärkt målinriktad effekt och att biverkningarna blir färre när cellgiftet transporteras fram och bara angriper cancerceller.

TT