Kina prövar nya reaktor-ansökningar

1:47 min

Kina kommer att börja pröva nya ansökningar om reaktorbyggen igen efter nyår, efter ett kort avbrott omedelbart efter reaktorhaveriet i Fukushima i Japan i början av året.

Kina ser ut att fortsätta sitt kärnenergiprogram med en massiv utbyggnad av antalet reaktorer.

Konsekvenserna av olyckan i Japan är mycket allvarliga och föranleder djup eftertanke, har vice miljöminister Li Ganjie sagt i intervjuer med kinesiska medier. 

Den kinesiska regeringen införde ett officiellt stopp för kärnkraftsutbyggnaden i väntan på en säkerhetsutredning en knapp vecka efter haveriet i Fukushima.

Men under samma period kopplades Kinas fjortonde reaktor, den nybyggda Lin'ao 2 i Guangdongprovinsen, upp mot elnätet, 26 andra reaktorer håller på att byggas och efter nyår kommer tillståndsprövningen att börja igen.

Zhang Guobao, en tidigare topptjänsteman vid det inflytelserika kinesiska näringsdepartementet uttryckte nyligen sin förhoppning om att Kina ska kunna utnyttja Fukushima-krisen för att växa till världens ledande kärnkraftsnation.

Men det japanska reaktorhaveriet har ändå gjort intryck på kinesiska energiplanerare.

Innan olyckan var det officiella målet att ha 80 gigawatts reaktorkapacitet år 2020, en sjufaldig ökning på tio år, efter olyckan kan det målet komma att sänkas.

I Japan vill den nya premiärministern nu starta de många kärnkraftverk som stängdes för extra säkerhetskontroller efter olyckan i Fukushima.

Men på längre sikt har den japanska regeringen som mål att minska Japans stora beroende av kärnenergi.

Kina är just nu det land i världen som bygger flest kärnkraftverk, trots det rör sig det totala beroendet av kärnkraft bara om ett par procent.

Kolkraften kommer även fortsättningsvis att vara dominerande och Kina laborerar med en mängd nya energitekniker, där kärnkraft kommer efter vindkraft, som byggs ut i ännu mycket snabbare takt.