Kommuner inför rätta för krav på djurskydd

2:25 min

Det råder stor osäkerhet bland de kommuner som vill ge barn och äldre mat som har producerats med högre krav på miljöhänsyn och djurskydd. Den största svenska grossisten, Servera, har systematiskt dragit kommunerna inför rätta och domstolarnas beslut är motstridiga. Det visar Ekots fortsatta granskning av Matens Pris.

Mathias Sylwan är förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting.

– Det är viktigt att EU:s upphandlingsregler inte hindrar kommuner från att gå före och ställa mer långtgående miljökrav än den miniminivå som finns i EU. Det finns också starka folkliga opinioner för att ta olika typer av hänsyn. Djurskyddshänsyn är ju en sådan sak som engagerar väldigt många människor och väldigt många lokala opinioner, säger han.

Det handlar bland annat om att djur inte ska vara instängda i lastbilar längre än åtta timmar på väg till slakteriet, att grisar inte ska få svansarna avklippta och hållas instängda i burar, och striktare regler för användning av antibiotika. Det här är krav som ställs av allt fler svenska kommuner i deras upphandlingar.

I lagen om offentlig upphandling uppmuntras också kommunerna att ställa krav. Ändå förlorar kommunerna oftast i rätten. I åtta av nio fall har grossistföretaget Servera vunnit när de har begärt överprövning.

Andra kommuner tvekar nu att ställa krav på grund av risken att det leder till både långa och dyra juridiska processer. Även kommuner som har följt statliga Miljöstyrningsrådets rekommendationer till punkt och pricka har förlorat.

– Det må vara hänt att Servera inte gillar de djurskyddskrav som kommunerna ställer, men det är ett större problem att Servera har fått gehör hos de svenska domstolarna. De har dömt på ett sätt som jag menar inte rimligen kan vara förenligt med lagen om offentlig upphandling och de EU-regler som lagen om offentlig upphandling bygger på.

Men Nils Berntsson, marknadsdirektör på Servera håller inte med.

– Vi ser problemet med den praktiska tillämpningen av lagen om offentlig upphandling och problematiken handlar om att man måste kunna säkerställa och verifiera de krav som ställs i upphandlingar. Där ser vi av praktisk erfarenhet att man inte har kunnat göra det i alla lägen.

Men att lagen går att tolka så att kommunerna visst kan ställa krav på djurskydd, visades i den senaste domen från Falu förvaltningsdomstol. Rättvik vann mot Servera, trots att de ställt precis samma krav som andra kommuner som fällts i andra domstolar. Men nu har Servera valt att överpröva även den domen.