Utsläppsrätter dyra för Vattenfall

Det statliga energibolaget Vattenfalls egna beräkningar visar att bolagets kostnader för utsläppsrätter ökar med omkring sju miljarder kronor från 2012 till 2013. Kraftbolaget måste då börja betala fullt ut för att täcka sina koldioxidkostnader, skriver Dagens Industri.

Vattenfall säljer nu ut en rad verksamheter för att minska koldioxidutsläppen.

Ekot