Salus Ansvar: Ingen orsak till oro

Finansoron har gjort att värdet på flera av spararnas pensionsförsäkringar minskat den senaste tiden. Flera bolag kan få problem med att leva upp till sina löften visar en genomgång av läget. Mest illa, enligt genomgången, är läget för Salus Ansvar.

– Just i dag finns det ingen orsak till oro, däremot långsiktigt så tror jag att det bästa alternativet för våra kunder är att det se om det finns möjlighet att hitta ett bolag som har en mer offensiv vilja att arbeta på den här marknaden, säger Mikael Eklöf som är vd för Salus Ansvars pensionsförsäkringar.

En börs som rasat och låg avkastning på en obligationsmarknad med historiskt låga räntor har gjort att pensionsbolagen får allt svårare att klara sina åtaganden, där avkastningen på sparandet nu riskerar att krympa. Analysföretaget Söderberg & Partners har gått igenom läget för samtliga pensionsbolag i spåren av finansoron och konstaterar att några ligger illa till.

Salus Ansvar håller på att avveckla sin pensionsförsäkringsrörelse men har kvar 9 500 sparare. Mikael Eklöf medger att det kan bli tufft att klara garantiräntan - den minimiavkastning som bolaget enligt avtalet måste betala.

– Sett över tid så kan det bli ett måste för oss att utifrån kollektivets bästa återta tidigare tilldelad icke-garanterad återbäring för att klara av garantiräntan över tid.

Bland de större bolagen med ansträngda finanser är enligt genomgången SPP Liv, som har 720 000 kunder och förvaltar ett kapital på 140 miljarder kronor. Men bolagets VD Sarah Mc Phee tycker inte heller att det finns anledning till oro.

– Vi uppfyller alla de krav som Finansinspektionen ställer och vi kan säga till kunderna att vi tryggar deras pensioner och att de har positiv avkastning på deras pensionslösningar.

Gustaf Renzhog, VD på Söderberg & Partners tycker att pensionsspararna ska se över sitt sparande och fundera på om de ska byta bolag.

– Om det är någon gång man ska titta på det här så kan jag tycka att det är nu.