Cancervård allt dyrare

1:54 min

Kostnaderna för cancervården skenar i den industriella världen enligt en rapport i den medicinska tidskriften Lancet Onchology. Även om Sverige har en bättre cancervård än många andra länder är kostnaderna höga särskilt när antalet cancersjuka ökar.

– Just nu så diskuterar man nya behandlingar som kommer att kosta väldigt mycket pengar. Det är ju inte alla patienter som har nytta utav behandlingen som vi ger och ett sätt att minska kostnaden är att få fram rätt patienter som ska ha en behandling, säger Roger Henriksson, chef för Onkologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset.

Enligt rapporten som publicerats i Lancet Onchology varnar 37 ledande experter inom cancerforskning för att kostnaderna för cancerbehandling håller på att bli för stora. Patienter överbehandlas och nya dyra behandlingsformer ökar utgifterna inom cancervården.

Det finns inte alltid behov för olika cellgiftsbehandlingar när patienter inte svarar på dem, ändå fortsätter behandlingen och kostnaderna ökar.

– Det är ju en stor risk att vi överbehandlar patienter, det är ju inte risk för att vi underbehandlar. Våra behandlingar inom cancerområdet är krävande för patienter och det är ofta förenat med biverkningar. Att få en onödig behandling med biverkningar är det ju inte bra, säger Roger Henriksson.

Även antalet cancersjuka ökar enligt rapporten. Runt 12 miljoner människor i världen blir diagnostiserade med cancer varje år. Men den siffran förväntas mer än fördubblas år 2030 enligt de experter inom cancerforskning som har gjort studien.

Sverige har upprättat så kallade cancercentra som ska ge en sammanhållen och effektivare vård utan att det blir regionala kvalitetsskillnader inom cancervården och ligger steget före länder som till exempel Storbritannien där studien varnar att cancerkostnaderna snart kommer att vara ett stort ekonomiskt problem.

– Genom att en mindre del har nytta av kemoterapin så får ju många behandlingen i onödan och det vi vill kunna göra är att med hjälp av olika markörer ska kunna ta ut de patienter som svarar på behandlingen, eller de som inte svarar på behandlingen. Det är ju lika viktigt, säger Roger Henriksson, chef för Onkologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset.