MP föreslår mindre höjning av bensinskatten

2:07 min

Miljöpartiet vill inte längre höja koldioxidskatten så mycket att bensinpriset går upp med två kronor litern. I sitt nya budgetförslag stannar partiet vid en höjning som motsvarar ett ökat bensinpris med 70 öre. Partiets ekonomiska talesperson Per Bolund tycker att det är lagom.

– Det är ju en nivå som klimatberedningen i Sverige har ställt sig bakom. Och det var sju partier i riksdagen som ställer sig bakom den nivån. Sen gör vi en annan justering, att vi anpassar koldioxidskatten så att den följer med BNP-utvecklingen. Och det gör att, vi tror att, bensinpriset kommer att ha en viktig, styrande, verkan med vårt skatteförslag.

Breddningen av verktygslådan består enligt Bolund bland annat av ett förslag som innebär att de bilar som påverkar klimatet mest ska få betala en avgift, som minskar ju mindre bilen påverkar klimatet och kraven ska skärpas varje år. Dessutom vill partiet exempelvis att rot-avdrag ska kunna användas för energieffektivisering i bostäder.

De viktigaste satsningarna i övrigt är enligt miljöpartiet att det lägger tre miljarder mer än regeringen på järnvägen nästa år, en summa som sen ökar, och förslag om förbättringar för små- och medelstora företag och skolan.

Bland annat vill partiet sänka arbetsgivaravgiften med tio procentenheter på ett sätt som främst gynnar småföretag och slopa sjuklöneansvaret för småföretag. Samtidigt vill partiet införa en avgift för lastbilar, eller en kilometerskatt, motsvarande fyra miljarder kronor. Men det tror inte Per Bolund påverkar sysselsättningen negativt.

– Vi använder ju de här stora intäkterna vi får för att göra stora investeringar i järnvägssektorn. Det kommer ju att ge positiva jobbeffekter.

I valrörelsen drev Miljöpartiet hårt en halvering av restaurangmomsen, nu säger partiet nej till förslaget. Trots det tänker det inte tillsammans med övriga oppositionspartier rösta ner regeringens förslag om halverad restaurangmoms.

– När vi har så litet budgetutrymme som vi har haft i den här budgeten så ser vi att det finns andra reformer som har varit ännu viktigare. Men vi ser att det är ett av de få förslag som regeringen har kommit med som faktiskt skulle kunna leda till att man får fler människor i arbete och då tycker vi att det skulle vara väldigt dumt att rösta ner det förslaget, säger Per Bolund.

I budgeten föreslår partiet också höjd skatt för personer som tjänar över 40 000 kronor i månaden och sänkt pensionärsskatt med 70-80 kronor i månaden.