Håkan Juholts omstart: Ska stärka sin stab

2:18 min

I dag inleder Håkan Juholt sin omstart som Socialdemokraternas partiledare med att under hela dagen träffa partidistrikt, allmänhet, fackliga företrädare och partimedlemmar i Stockholmsområdet. Och den närmsta tiden ska Juholt ägna åt att förstärka sin stab.

Förutom ett intensivt resande runt om i landet, för att blidka upprörda gräsrötter, ska Juholt ägna den närmaste tiden åt att förstärka sin stab. Han gör det tillsammans med partisekreteraren Carin Jämtin.

– Vi har diskussion om det, Håkan och jag, men också andra självklart. Det handlar om att förstärka på något ställe, säger Carin Jämtin.

Det verkställande utskottets möte i fredags utmynnade bland annat i en uppmaning till partiordföranden att skapa en bättre fungerande organisation omkring sig. Beskedet skapade genast spekulationer om att personer i Juholts närmaste krets skulle tvingas sluta.

Men Sven-Erik Österberg, som deltog i VU-sammanträdet och som är riksdagsledamot från Västmanland, avvisar bestämt dessa rykten.

– På tjänstemannasidan har det inte nämnts en person överhuvud taget. De är anställda, många är väldigt duktiga.

– Det handlar om att komplettera kanske, men naturligtvis också att se var personer gör bästa nyttan. När det sedan gäller på förtroendemannasidan så är det någonting som partiordföranden måste ta ansvar för själv, säger Sven-Erik Österberg.

Så det var inte VU som satte på honom överrockar, utan snarare uppmanade honom att se över sin garderob?

– Det är väldigt viktigt att partiordförande inte har några överrockar på sig. Det skulle vara detsamma som att han inte skulle vara trovärdig i sitt uppdrag, så får det inte vara.

Nu vill Socialdemokraterna helst lägga allt som handlar om hyresbidrag och hyrbilar bakom sig, för att kunna fokusera på innehållet i politiken.

Men förra veckans turbulens visade att det finns många viljor inom partiet, som drar åt helt olika håll. Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har forskat kring just socialdemokrati i olika länder, bland annat Storbritannien.

Han råder Håkan Juholt att följa det recept som visat sig framgångsrikt för både nya Labour och nya Moderaterna, nämligen att lägga sig nära sin politiska huvudfiende i frågor som attraherar breda väljargrupper. Men samtidigt behålla en del egna profilfrågor så att gamla anhängare känner igen sig.

– Här finns ju möjligheter för Socialdemokraterna och Juholt att slå an den ton som han började med när han blev partiledare - gryende klasskillnader, barnfattigdom och en infrastruktur i offentlig sektor som eventuellt kan vara på väg att eftersättas.

– Medan man ändå accepterar marknadslösningar, man accepterar exempelvis rut-avdraget, men skulle göra det mer rakt av då. Då går man ett steg nära motståndaren, men man tar också ett tydligt steg från motståndaren, säger Jonas Hinnfors.