Regeringen utreder invandrarkvinnors jobb

1:17 min

Regeringen tillsätter en utredning om hur fler nyanlända utrikes födda kvinnor kan komma i arbete.

Det tar i dag lång tid för kvinnor födda utomlands att komma in på arbetsmarknaden. Tre år efter invandringen arbetar en femtedel av dessa kvinnor, jämfört med hälften av männen. Regeringen anser att anledningen bland annat är lägre utbildning, mindre arbetslivserfarenhet, stort ansvar för hem och föräldrapenning.

I ett  uppger integrationsminister Erik Ullenhag att just att få fler utrikesfödda kvinnor att försörja sig själva är en av de viktigaste integrations- och jämställdhetsutmaningarna.

Utredningen ska bland annat kartlägga hur föräldrapenning tas ut och föreslå åtgärder som ökar möjligheterna att kombinera föräldraskap med deltagande i etableringsinsatser. Uppdraget ska slutredovisas om ett år.

– Situationen för utrikes födda kvinnor är en av de stora integrations- och jämställdhetsutmaningarna vi har i Sverige i dag. Det finns inte mycket som är viktigare för jämställdhetsarbetet än att man har ett arbete att gå till, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Han har valt att tillsätta utredningen för att få förslag till åtgärder som kan öka utrikes födda kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Bland utrikes födda kvinnor är 53 procent sysselsatta, jämfört med omkring 66 procent av inrikes födda kvinnor, 61 procent av utrikes födda män och 71 procent av inrikes födda män.

Det finns flera förklaringar till att utrikes födda kvinnor jobbar i lägre utsträckning. Bland annat att gruppen, när de kommer till Sverige, generellt har en lägre utbildningsnivå och mindre arbetslivserfarenhet än andra grupper.
– Men rätt mycket händer också i Sverige. Vi har mött invandrare på ett ganska ojämställt sätt, säger Erik Ullenhag.

Nyligen påpekade forskare i en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi att föräldrapenningen är en "kvinno- och fattigdomsfälla" som kan fungera som en sorts socialbidrag i flera år.

Den som invandrar med småbarn kan få föräldrapenning även om barnet inte är nyfött och ersättningen motsvarar vad föräldern skulle få om den deltog i exempelvis svenskundervisning. Det kan göra att nyanlända kvinnor väljer att stanna hemma, med effekten att både mamma och barn lär sig svenska långsammare.

Vårdnadsbidraget är en annan ersättningsform som har fått kritik för att vara en kvinnofälla.

– Min bild är att föräldrapenninguttaget är ett större problem, men det finns problem även med vårdnadsbidraget. Det är fler utrikes födda som tar ut det och ur jämställdhetssynpunkt är nio av tio som tar ut vårdnadsbidraget kvinnor, säger Erik Ullenhag.

TT

Ekot