Krav på Cecilia Malmströms avgång i nytt utspel

2:12 min

Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström bör få sparken. Det anser den islamfientlige politikern Geert Wilders från Nederländerna. Han är mycket kritisk till EU:s asyl- och migrationspolitik, som Malmström till stor del ansvarar för.

Cecilia Malmström medger att Wilders utspel är ännu ett tecken på hur tufft det kommer bli att enas om bland annat en gemensam asylpolitik inom EU.

Malmström är en "vänstervriden hippie" som bör "sparkas, snarare förr än senare", säger Geert Wilders i en intevju i den nederländska tidningen Het Paroole. Wilders kallar också Cecilia Malmström en "förfärlig person".

– Ja, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Herr Wilders och jag har aldrig träffats och han är naturligtvis välkommen hit för att diskutera sakfrågor med mig. Jag tar inte särskilt mycket åt mig av den typen av personliga påhopp, men att vi inte tycker samma sak är ju ganska uppenbart. Vi står för helt olika världsbilder, säger Cecilia Malmström.

Sedan ett år tillbaka är den nederländska minoritetsregeringen beroende av stöd från Geert Wilders inslamfientliga parti PVV. Priset för PVV:s stöd är kraftigt skärpt invandringspolitik i Nederländerna, med bland annat halverad invandring.

Nederländerna är nu ett av de EU-länder som är mest kritiska mot Cecilia Malmströms migrationspolitik, bland annat hennes förslag om ett gemensamt asylsystem i EU.

Förhandlingarna kärvar betänkligt, och Wilders våldsamma utspel nu är ännu ett tecken på hur svårt Cecilia Malmström har att få gehör för sin politik.

– Ja, det visar hur svårt det är. Han är bara en person, men i väldigt många regeringar är det svårt att få igenom detta. Trots att alla stats- och regeringschefer har varit överens om att vi ska ha ett gemensamt asylsystem på plats, där alla tar ansvar och där vi har gemensamma procedurer för hur människor bemöts, säger Cecilia Malmström.

– Det är något som ifrågasätts alltmer i dag. Det finns en tendens att stänga sig samman, att vilja ha högre gränser, att vilja mota bort folk i stället för att värna de traditioner vi har i Europa. Jag tycker att det är väldigt sorgligt, och det innebär också att det är väldigt svårt politiskt att komma fram med de här förslagen. Det är en kamp!

– Vi ska också ha klart för oss att det finns andra krafter än Geert Wilders i den här unionen, tack och lov. De här besluten ska tas med majoritet, så jag har inte gett upp om att vi ska komma ganska nära de förslag som kommissionen har lagt, så småningom.

Enligt ett tidigare beslut ska det gemensamma asylsystemet vara på plats under nästa år, men Cecilia Malmström medger nu för första gången att tidtabellen kanske inte kommer att hålla.