Mer lönsamt för kvinnor med högskoleutbildning

1:30 min

Det är mer lönsamt för kvinnor än för män att skaffa en högskoleutbildning. Det framkommer av en ny studie där flera Saco-ekonomer skriver om arbete, utbildning och livslön, alltså den samlade lönen och inkomsten under ett helt liv.

Att högskolan är en bättre affär för kvinnor beror enligt Thomas Ljunglöf, statistiker hos Saco, på olika förutsättningar för kvinnor och män.

Också det faktum att män går miste om större inkomster under studietiden än vad kvinnor gör påverkar.

Utöver det visar studien att löneskillnaden mellan de som har gått ut gymnasiet och de med högskoleutbildning har minskat under 2000-talet. Det är ett trendbrott, mellan 1996 och 2001 ökade gapet. En anledning till det kan enligt Saco möjligen vara att landet får fler akademiker som pressar ned lönerna.

Studien visar att det finns samband mellan en viss yrkegrupps löneutveckling och hur stora löneskillnaderna är i samma grupp.

Lena Granqvist ekonom hos Saco förklarar.

– De med låg lönespridning är också de utbildningar som lönar sig sämst ur ett livslöneperspektiv. Och vise versa, de som har hög lönespridning lönar sig bättre.

Det är alltså mer lönsamt med en akademisk utbildning för grupper där spannet mellan de som tjänar minst och de som tjänar mest är störst, till exempel läkare, jurister och ekonomer. Men för bland annat lärare och de inom vård och omsorg där lönespridningen är liten lönar sig inte utbildningen lika bra ekonomiskt.