Medicin

Skiftarbete ökar risk för ms bland unga

2:25 min

Den som arbetar skift i unga år löper en ökad risk att drabbas av den neurologiska sjukdomen multipel skleros. Det visar forskning från Karolinska Institutet.

En av dem som står bakom rönen är bland andra läkaren Anna Karin Hedström, som förklarar vad forskningen innebär.

– Om man jobbar skift får man en störning i den biologiska klockan. Det är också väl visat att skiftarbetare har en sämre sömn än andra, och båda dessa saker påverkar immunförsvaret på ett sätt som kan leda till ms senare i livet.

Att skiftarbete kan leda till dålig hälsa är väl bekant. Övervikt och hjärtsjukdomar är ett par exempel på kända risker. Nu läggs även den neurologiska sjukdomen ms, multipel skleros, till listan.

Åtminstone för de som jobbar oregelbundna tider redan som tonåringar. Det visar svensk forskning som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Annals of Neurology.

Närmare 14 000 personer har ingått i två av varandra oberoende studier, som var och en visar på samma resultat. Den som jobbat skift i mer än tre år före 20 års ålder har en fördubblad risk att drabbas av MS.

– Man ser att ju längre period i livet man har jobbat utanför kontorstid desto mer ökar risken för att drabbas av ms, säger Anna Karin Hedström på Karolinska Institutet.

Äldre som jobbar udda tider löper ingen extra risk för ms. Orsaken till att just tonåringar är mer känsliga är okänd. Men det troliga är att sömnhormonet melatonin har med saken att göra, enligt Anna Karin Hedström.

– Rubbningen, att melatonin kan utsöndras på "fel" tider på dygnet, kan göra att immunförsvaret påverkas, säger hon.

Multipel skleros är en sjukdom där det egna immunförsvaret går till attack mot nervsystemet. Det kan leda till exempel till problem med att röra sig och smärtor. De flesta som insjuknar är unga och ms är extra vanlig i Norden.

Forskarna har nu undersökt hur unga som jobbar oregelbundet kan påverkas. Men det kan inte uteslutas att risken också finns för den tonåring som vänder på dygnet av andra skäl under längre tid.

– Det har varken vi eller någon annan tittat på i forskning, men teoretisk sett, visst skulle det kunna vara så, avslutar Anna Karin Hedström.