Kanada

Dålig rengöring bakom sjukvårdsskandal

I Kanada kan flera tusen patienter ha smittats med hiv och hepatit på en medicinsk klinik, i huvudstaden Ottawa, under de senaste tio åren.

Ottawas sjukvårdschef säger att det vid en inspektion i våras upptäcktes att medicinska instrument inte rengjorts som de ska på kliniken.

Uppskattningsvis har 6 800 patienter, som kan ha berörts under tioårsperioden, i brev uppmanats att testa sig för hiv och hepatit.

Samtidigt säger Ottawas sjukvårdschef att risken för att de har smittats är mycket liten.