Stämd HQ-revisor slipper kritik

0:25 min

Revisorsnämnden har inget att invända mot hur den tidigare revisorn i HQ och HQ Bank skötte arbetet. Däremot får han en erinran för bristande dokumentation.

– Vi tycker att han på ett par punkter inte har dokumenterat sitt revisionsarbete tillräckligt. Det får han en erinran för, men vi kritiserar inte själva revisionsinsatsen, säger Peter Strömberg, chef för Revisiorsnämnden.

Det innebär att revisorn slipper undan med den mildaste formen av disciplinär åtgärd. Samtidigt avskrivs ärendet mot hans arbetsgivare KPMG, eftersom revisorn haft huvudansvaret för arbetet.

– Vår fasta praxis på Revisorsnämnden är att när man har en utsedd huvudansvarig revisor så är det den som svarar för revisionskvalitén. Jag tror att även om vi hade kritiserat honom för delar i revisionsinsatsen, vilket vi inte gör, så hade förmodligen ärendet mot KPMG skrivits av i alla fall, säger Peter Strömberg.

Revisorn hör till dem som den nuvarande styrelsen i HQ ser som ansvariga för haveriet i HQ Bank, och som krävs på sammanlagt 2,7 miljarder kronor i olika former av ersättning.

Kan han fortsätta att arbeta som revisor?

– Det är en sak som vi inte lägger oss i. Vi har inte återtagit hans auktorisation som revisor, säger Per Strömberg.

TT