Pakistan och Indien rustar för mer handel

1:42 min

Pakistan och Indien tycks vara på väg att dramatiskt förbättra sina handelsförbindelser, som varit strypta i decennier. Medier i båda länderna rapporterar att ett långtgående frihandelsavtal ska vara klart nästa månad.

Det är två grannländer med jättebefolkningar som i mer än ett halvsekel knappt har haft några handelsförbindelser att tala om. Den handel som har skett har fått kämpa mot byråkratiska restriktioner.

Men nu kommer nya signaler från de styrande i Pakistan, som tidigare ställt krav på att konflikten om Kashmir först måste lösas innan gränserna kunde öppnas för handel. Pakistan verkar nu berett att öppna dörren för indiska varor utan sådana villkor.

Delvis kan detta vara ett pakistanskt tack för att Indien inte motsatt sig att det ekonomiskt pressade Pakistan får exportera tullfritt till EU. Men också en insikt om att båda länderna har mycket att vinna på ökad handel.

Den enda gränsövergången mellan länderna, som ligger mellan indiska Amritsar och pakistanska Lahore, rustas nu upp för att kunna hantera mer handel. Länderna har lovat att minska svårigheterna för det andra landets affärsmän att få visum. Nu planeras också att länderna ska få öppna bankkontor hos varandra.

Pakistans bilaterala handel med Indien uppgår till bara 2,7 miljarder dollar, jämfört med 9 miljarder för Kina. Detta trots att Pakistan och Indien är grannländer med ett gemensamt historiskt förflutet.

Den indiska regeringen och dess premiärminister, tidigare ekonomiprofessorn Manmohan Singh, stöttar helhjärtat stegen mot mer handel med Pakistan. Indien hoppas kunna exportera delar av sitt jordbruksöverskott till Pakistan, liksom bilar och läkemedel. Pakistan hoppas bland mycket annat kunna exportera frukter, däriband tomater och mango.

Det finns fortfarande oro för att nya terrordåd mot Indien kan bromsa upptiningen av handelsklimatet. Och det finns också praktiska svårigheter, till exempel dåliga reseförbindelser. Det finns idag inga direkta flygförbindelser mellan de båda ländernas huvudstäder.