Nordeas vinst lägre än väntat

Bankkoncernen Nordea redovisar en rörelsevinst på 566 miljoner euro, motsvarande cirka 5,2 miljarder kronor, för tredje kvartalet 2011. Det kan jämföras med vinsten på 960 miljoner euro motsvarande period i fjol.

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 738 miljoner euro.

Räntenettot steg till 1 379 miljoner euro, från 1 310 miljoner euro. Provisionsnettot ökade till 582 miljoner euro, från 525 miljoner euro.

Totalt uppgick intäkterna till 2 091 miljoner euro, jämfört med 2 363 miljoner euro motsvarande period året före.

Kostnaderna steg till 1 413 miljoner euro, från 1 196 miljoner euro. Kreditförlusterna minskade till 112 miljoner euro, från 207 miljoner euro.

"Trots ett av de värsta kvartalen någonsin på den globala finansmarknaden är Nordeas utveckling robust", skriver vd Christian Clausen i delårsrapporten.

Den finansiella orons effekter på rörelseresultatet är begränsade, fortsätter han.

"Den kundrelaterade verksamheten fortsatte att växa, och intäkterna och resultatet ligger kvar på höga nivåer", skriver Clausen.

Han pekar också på att rörelseresultatet för de första nio månaderna ökade med fem procent jämfört med 2010, exklusive kostnader för Nordeas omstruktureringar.

Bankjätten planerar enligt tidigare besked att under 2011 och 2012 minska antalet anställda med 2 000, varav 500-650 i Danmark, Finland respektive Sverige och 200-300 i Norge.

Under tredje kvartalet har omstruktureringskostnader om 171 miljoner euro bokförts.

TT