EU

Sverige hjälper banker - nobbar räddningsfond

1:57 min

Sverige ställer upp och hjälper banker i EU med nytt kapital men bidrar inte till EU:s räddningsfond, klargör statsminister Fredrik Reinfeldt.

EU:s regeringschefer ska på sitt toppmöte i Bryssel på söndag komma med nya förslag mot den ekonomiska krisen. När statsminister Fredrik Reinfeldt i dag på förmiddagen frågades ut av riksdagens EU-nämnd sade Reinfeldt att Sverige inte ska vara med och betala till EU:s räddningsfonder men att Sverige däremot måste ställa upp och för att hjälpa bankerna med nytt kapital.

– Stora, djupgående problem, varhelst de uppträder i finansiella banksystem runt om i Europa, kommer att ha påverkan på det svenska banksystemet och därför tycker jag att det är bra att vi försöker ha ett inflytande. Men just i den delen har jag satt att vi inte ska gå in i EFSF.

EFSF, EU:s räddningsfond, ska enligt medieuppgifter i dag mer än fyrdubblas till tvåtusen miljarder euro och det är enligt Fredrik Reinfeldt bara en fråga för euroländerna. Däremot måste Sverige ställa upp och säkra banksystemet, annars finns det risk för att allt faller, sade statministern:

– Det får långt gående konsekvenser om vi inte har ett finanssystem i världen som möjliggör för företag att agera och fungera och som möjliggör för småkunder att spara och finansiera en bostad. Då upphör livet att fungera mycket så som vi känner till det.

Statsminister Fredrik Reinfeldt fortsätter säga nej till den så kallade Tobinskatten - skatt på affärer med aktier och värdepapper. Han gick här mot Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet med motiveringen att en skatt hela världen inte står bakom heller inte kommer att fungera:

– Det här är kapital vi talar om, det är sådant som rör sig bara via knapptryckningar på datorerna. Det kommer mycket snabbt att utvecklas metoder och konsulenter som talar om hur man kommer bort från denna skatt som är vacker att tala om men som i praktikern inte kommer att ge särskilt stora intäkter. Den kommer i hög utsträckning helt enkelt inte att fungera.

På toppmötet kommer också Sverige att argumentera hårt mot alla former av förändringar i EU:s fördrag, något bland annat Tyskland krävt. Reinfeldt uttryckte även oro för att euroländerna nu för första gången ska ha ett eget toppmöte och Reinfeldt varnade för förslag som splittrar euroländerna från Sverige och de andra som inte är med i valutaunionen:

– En sådan splittring av EU vore ett stort misstag och från svensk sida kommer vi att verka för skrivningar i slutsatstexten som motverkar dessa risker.