Fortsatt tillväxt i amerikansk ekonomi

Tillväxten i den amerikanska ekonomin fortsatte under september, även om företagen blivit mer osäkra rörande återhämtningens styrka. Det skriver Federal Reserve i sin regionala konjunkturrapport, Beige Book.

Rapporten grundar sig på information insamlad före den 7 oktober från de tolv distriktsbankerna. Flertalet distrikt beskrev tillväxttakten som "modest" eller "ringa".

Hushållskonsumtionen ökade något under september och konsumtionen steg i de flesta Fed-regioner. Förhållandena på arbetsmarknaden förändrades knappt under september och flertalet distrikt såg "enbart en begränsad och selektiv efterfrågan för nyanställningar".

Även om aktiviteten på bygg- och fastighetsmarknaden förbättrades något i ett fåtal distrikt är förhållandena för såväl kommersiella och bostadsfastigheter fortsatt svaga.

Nyhetsbyrån Direkt